NYHETSARKIV

NYHETsarkiv


---------------

Guvernørbesøk

Lutefiskaftenen og det ordinære guvernørbesøket måtte kanselleres pga. Kovid.
For likevel å gi guvernøren vår, Ine Barli, litt nærkontakt med klubben vår, så inviterte styret til et «mini»-guvernørmøte onsdag 25.nov

Les om besøket her

Se Distriktsguvernør Ine Barli sin orientering her 


Distriksguvernør Ine Barli og AG Finn-Olaf Berg på besøk
Foto: Jan A. Vatn

------------------


KUNSTUTLODNING TIL INNTEKT FOR POLIO-SAKEN

Utlodningen av bildet til Line Kjønigsen fortsetter!  Inntektene fra loddsalget går uavkortet til End Polio Now.

   Kunstneren Line Kjøningsen med premien. Foto Jan A

Det er kr 50,- pr. lodd.  Ingen begrensning på antall lodd!

Framgangsmåte:
·         Vipps til 94800 (Gamlebyen RK Diverse), eller
       ·         Overfør til bankkto 6105 05 28935 (påfør navn og End Polio)
·         Send mail til Håvard (havmid@gmail.com) og oppgi antall kjøpte lodd

Siste frist tirsdag 22.nov kl. 22:00
Vinneren trekkes av Distriktsguvernør Ine Barlie onsdag 23.nov.

                                                                                    -----------------------------

                                                                                  GUTTAS KVELD