NYHETSARKIV

NYHETsarkivKRIGSKIRKEGÅRDEN HAR FÅTT INFO-SKILT –
OG VI HAR FÅTT NY PRESIDENT!Onsdag 16. juni ble en merkedag for klubben. Etter flere
års innsats kunne vi nå avslutte prosjektet INFO-skilt på
Krigskirkegården
 med en høytidelig avdukingsseremoni.

Og etterpå var det samling på Donkejon med president-
skifte. Tove takket for sitt år og Terje M overtok kjede
og klubbe.

Referat INFO-skilt

Referat Presidentskifte


----------------

UT I DET BLÅ!

19. mai åpnet Egil og Tonje hjemmet sitt på
Knollen for oss.

Det ble en minnerik aften, i kveldssol – og
 solnedgang!

 
Referatet er her


-------------------


FØRSTE «ORDENTLIGE» KLUBBMØTE SIDEN . . .

12. mai samlet vi oss i bakgården på Donkejon til vårt første «ordentlige» klubbmøte siden oktober i fjor.
Knut Thomas Hareide-Larsen og Trond Svandal, uniformerte iht. tema, hadde en underholdende dialog om TWEED RUN.

Årets Tweed Run arrangeres for øvrig lørdag 28. august!

Referatet er her


--------------------


VI HOLDER METER’N!

Onsdag 5. mai hadde vi dugnad i «mindre bra vær». Tolv glade rotarianere trosset været og gjorde jobben.
Belønningen ble napoleonskake på Majoren!

 

Referatet er her------------------

RØDE KORS HJELPEKORPS - NASJONALT OG LOKALT

Onsdag 5. mai fortalte korpsleder Ellen Cathinka Apenes om RØDE KORS Hjelpekorps - nasjonalt og lokalt. Vi fikk et godt innblikk i «det indre livet» i hjelpekorpsene, og i samspillet med politi og øvrige redningsetater.

Referatet er her


-------------------


NASJONAL TRANSPORTPLAN – HVA SKJER MED JERNBANEN I ØSTFOLD?


21. april holdt varaordfører Siri Martinsen, vår kommende ordfører – i egenskap som leder av Jernbaneforum Øst – et engasjert og engasjerende foredrag om «Kampen om Østfoldbanen».-------------------


HEIMEVERNET I FREDRIKSTAD I 2021


14. april fulgte vi opp forrige ukes orientering om Borg Havn. Nå orienterte Kaptein Morten Marius Apenes, liaisonoffiser fra Fredrikstad HV-område, om HVs struktur og oppgaver, både nasjonalt, regionalt og lokalt – med vekt på eget områdes støtte til mottak av egne og allierte styrker, og totalforsvarssamarbeidet.

Referatet er her

--------------------

     , BEDRIFT OG SAMFUNNSAKTØR

7. april ga Henning André Lilleng, Maritim leder ved Borg havn, en grundig gjennomgang av organisasjon, aktiviteter, utvikling, den nye Havne- og farvannsloven – med sine utfordringer, og Borg Havn som en viktig del av nasjonal beredskap.

-------------------


CO2-fangst


24. mars holdt Pål Mikkelsen, Borg CO2, et meget interessant foredrag om karbonfangst, bygget på mulighetsstudien «CCS –klynga på Øra og i regionen», kommende studier og videre utvikling.
(CCS – Carbon Capture and Storage)

 Referatet er her


-------------------
SIRKULÆR OG BÆREKRAFTIG SAMFUNNSUTVIKLING

17. mars tok Ole Jørgen Hanssen – professor, og seniorforsker ved NORSUS (det tidligere Østfoldforskning) – oss med på en spennende og lærerikreise i sirkulærøkonomi og bærekraft med Øra og Nedre Glomma som basis.

Referatet er her

-------------------

HVOR VIL ROTARY? Funn fra et Distriktsguvernørbesøk

10. mars redegjorde Bernt Børresen for funnene som ble gjort i diskusjonene ved bordene under Distriktsguvernør Jutta Backmann besøk til klubbene i Fredrikstad i Tøihuset i Gamlebyen i november 2019. Det planlagte Intercity-møtet på Roald Amundsens minne – hvor funnene skulle presenteres og diskuteres – måtte avlyses. Møtedatoen var 12. mars 2020!

Funnene ble nå, som premiere, presentert for klubben.

Referatet finner du her

-------------------

NEDBRYTBAR PLAST

Anders Fransson, BioBag International AS hadde 3.mars et meget interessant foredrag om nedbrytbar plast.

Hva er biologisk nedbrytbar plast, og hvilke produkter leveres med slike materialer?  Foredraget belyste også Grønn PE (polyethylen) og annen type plast, samt utfordringer omkring mikroplast.

---------------------

HALODI – Et norsk roboteventyr

         

24.feb holdt Morten Marius Mulvad Moe Apenes et meget spennende foredrag om en ny generasjon roboter – utviklet av gründere i Norge!

Referatet er her.

---------------------

MEDLEMSMØTER PÅ NETT!                         Stemningsrapport fra Donkejon; Møtet er på storskjerm, PC-en i forkant tjener som
kamera og mikrofon, på bordet også en ekstra høytaler.

Pandemien styrer fortsatt våre sosiale liv. Vi har innsett at fysiske medlemsmøter fortsatt ligger noe inn i framtiden. Klubben har derfor iverksatt medlemsmøter på nett. Vi bruker Microsoft Teams som plattform for møtene våre. Lenke for pålogging sendes på E-post til medlemmene på mandager. Vi har opprettholdt vår ordinære møtetid, onsdager fra 1845 til 1945. Nettmøtene ledes av President Tove, Sekretær Håvard og Bernt fra «studio» i Donkejon.

-------------------

Politiets nye beredskapssenter