NYHETSARKIV / ROTARYÅRET 2023/24


STARTSKUDDET FOR ET NYTT ROTARY-ÅR

Sommeren er på hell, og det er tid for et nytt Rotary-år.
Og vi startet dette året på samme måte som vi avsluttet det forrige, på . . .
Onsdag 9. august samlet 11 medlemmer fra Gamlebyen RK seg til oppstarten av en ny sesong – med masse hyggelig prat og godt drikke. Markus kunne ikke selv være tilstede, men han hadde sørget for en meget hyggelig overraskelse i form av deilig servering til oss.

Det er alltid litt trist når sommeren går mot slutten, trøsten er at Rotary-møtene er tilbake. 


-------------------

PRESIDENTENS MØTE

Onsdag 16. august formidlet Presidenten vår, Ottar Weel, sine tanker om Rotaryåret vi akkurat har gått inn i. Han ønsker at mat, matforsyning og miljø skal være et gjennomgangstema i året sitt. Og han påpekte vi må gjennomføre en ny Club Visioning- prosess fordi nåværende periode utløper nå i 2023.

Og ellers fortsette innenfor rammen av velkjente og vellykkede spor.

 Referatet er her 

-------------------

GUVERNØRBESØK


Onsdag 23. august fikk vi besøk av Distriktsguvernøren vår, Knut Willy Sørensen fra Fredriksten Rotaryklubb. I styremøtet forut for medlemsmøtet ga vi guvernøren vår status.

 

I sitt ganske spesielle antrekk, som klart peker på hans store engasjement for End Polio Now, ga han oss på medlemsmøtet et personlig foredrag om både seg selv og om sakene han brenner for.

 
Referatet er her

 


-------------------

EGO-FOREDRAG

Onsdag 30. august fikk vi sjansen til å bli bedre kjent med Tore Persson, som i voksen alder har funnet veien tilbake til sine røtter i Fredrikstad og Torsnes.


-------------------

END POLIO NOW – Status og videre arbeid

13. september kom Bjørn Olav Rosseland, leder av Distrikt 2260 sin PolioPlus-underkomite til oss og ga en solid og grundig orientering om polio og kampen mot polio. Dette har vært en meget vellykket kamp og Rotary skal ha mye av æren. Men kampen er ikke over. Når som helst kan det blusse opp igjen. Derfor er vaksinasjon så viktig.

Og merk! Vaksinen gir beskyttelse bare i 10 år. 

Sjekk Helsenorge


-------------------

20.sep tok vi turen til Hydrolift på Seut. Der orienterte fergesjefen i Fredrikstad, Runar Helgesen, om fergen og om prøveprosjektet som nå skal foregå i Vesterelva mellom Bekkhus og Ringverven.
-------------------

PUB-MØTE PÅ

Onsdag 27.september hadde vi meget hyggelig sosial samling hos Markus

 

Referatet er her


-------------------

CLUB VISIONING - REVISJON

Onsdag 4. oktober arbeidet vi med CLUB Visioning for Gamlebyen Rotaryklubb

Referatet er her


-------------------

GUTTAS KVELD

Onsdag 11. okt. samlet vi oss til en av årets sosiale happenings – Guttas kveld.

Som definitivt er for gutter «av alle kjønn»!

 

Referatet er her


-------------------Onsdag 18.oktober kom daglig leder for Østfoldkorn SAMagnus Talberg, og presenterte egen bedrift – og kornomsetning i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Referatet er her-------------------

VALGET 2023 – BAKTEPPE OG VEIEN VIDERE

Valget i 2023 sto om hvem som skal få sitte på stolene i bystyresalen, med alt dét dette innebærer. Resultatet er blitt en ny politisk ledelse i byen

Onsdag 25.okt kunne tre av våre egne medlemmer - Inger ChristineAnne og Knut Thomas som sitter sentralt i de prosessene som nå foregår - fortelle oss litt om hva som skjedde og hva vi har i vente.

 

Referatet er her


-------------------

BEDRIFTSBESØK PÅ STABBURET RÅBEKKEN

Så enkelt som dette fortoner Stabburet seg når vi haster forbi, på vei mellom Dikeveien og byen. Onsdag 1. november kunne Logistikksjefen, Jan Erik Leirvåg forklare oss atskillig mer om kompleksiteten og omfanget her hos denne store næringsmiddel-produsenten.


-------------------

EGO-FOREDRAG

Onsdag 29. november fikk vi sjansen til å bli bedre kjent med Anne Undahl. Hun er en travel og sentral person i Fredrikstads politiske liv. Men hun vektla i foredraget langt mer av øvrige aspekter som har formet – og former hennes liv. Og hun gleder seg til å bli bedre kjent med oss!

Referatet er her

 

 

 

----------------------

GAMLEBYEN HANDELSFORENING

Onsdag 6. desember fikk vi en orientering om Gamlebyen Handelsforening av Signe Prøis, som er styremedlem i foreningen.


Referatet er her

 

 

 

----------------------


GRANDS CRUS BORDEAUX, SLOTT OG VINER

Onsdag 13. desember krysset vi over Kongens torg til Galleriet Vinbar. Her fikk vi presentert vinbok og vinreiser til Bordeaux av Thomas Normann Hildre og Jon-Anders Larsen i Grand Cru Tours – og smake utsøkt vin!

Referatet er her

 

 

 

 

-------------------


FØRJULSGLØGG

Kalenderårets siste møte den 20.des, med varm gløgg og god stemning!

Referatet er her

 

 

 

 


---------------------

EGO-FOREDRAG

Vi startet kalenderåret på onsdag 3. januar og møtte mannsterke opp til EGO-foredraget til vår meget profilerte Gamlebyforkjemper Knut Thomas Hareide-Larsen.


Referatet er her

 

 

............................

FREDRIKSTAD PÅ GAMLE KART

Onsdag 10. januar redegjorde Terje Ødegaard for sine søk etter og funn av gamle kart over Fredrikstad i en rekke utenlandske arkiver. Funn som bør lede til en revidering av byens historie?

Referatet er her

 

 

---------------------

Utvikling av industri og arbeidsplasser i Fredrikstad krever nye arealer – på Øra er det fullt! 
GG Gruppen utvikler nå det nye næringsområdet Viken Park, og onsdag 17.jan kunne prosjektdirektør Knut Magnus Hvidsten orientere oss om prosjektet.

Referatet er her

 

 

 

-------------------- 

PUB-MØTE På


Onsdag 31.januar hadde vi nok en gang en meget hyggelig sosial samling hos Markus

Referatet er her


------------------------

ERFARINGER OG OPPLEVELSER FRA RYLA 2023

Forårets RYLA ble gjennomført på Thon Hotel Snø på Lørenskog. «Våre» to kursdeltakere, Anton Holm Nilsen og Marius Ekhaugen, begge fra Torsnes, var hos oss onsdag 7.feb og fortalte om meget positive erfaringer og opplevelser!
 
 
 
-------------------
 
GLIMT FRA FREDRIKSTADS MILITÆRE HISTORIE
 

Selv om både den oppsatte foredragsholder – og førstereserven – måtte melde pass onsdag 14. februar så var vi ikke opprådd!

Dag Strømsæther tok oss med tilbake i tid og poengterte bl. a. de forskjellige rollene til Fredriksten og Fredrikstad festning.

Referatet er her 
 
 
 
 
 
-------------------
 
 
 


Onsdag 21. feb tok vi turen til Sarpsborg – til Fylkeshuset. Her ga Kristin Josefsen og Ellen Cathinka Apenes, hhv. Web redaktør og Rådgiver Sosiale medier i Kommunikasjonsavdelingen oss en orientering om Østfold fylkeskommune, slik den nå framstår etter at Viken fylkeskommune er blitt historie.

Referatet er her
 
 
-------------------
 

BURSTA’LAG FOR GAMLEBYEN ROTARY OG PRESIDENT OTTAR

Onsdag 28.feb fylte President Ottar 65 år, og om ikke lenge fyller også klubben 65 år. 
 
God grunn til å feire begge to!
 

Bursdagskaka var formidabel – og god!!!

Referatet er her

 
------------------
 

LUFTVERN – TILBAKEBLIKK OG FRAMTID

Vi lever i en urolig tid. Det er krig i Europa. Et militært tema som dessverre bare har blitt altfor aktuelt, slik vi ser situasjonen i Ukraina for tiden, er LUFTVERN. Hvor godt er vi selv rustet på dette området?
 
6. mars ga Bernt Børresen, pensjonert luftvernartillerist, møtedeltakerne et lite innblikk i nedturer og nedleggelser, men også i en begynnende satsing på dette viktige området, bl.a på et nyutviklet pansret luftvernsystem.
 
 
-------------------
 

FREDRIKSTAD UGLE- OG ROVFUGLGRUPPE

Ole Jørgen Hanssen har sammen med flere natur- og fugleinteresserte dannet Fredrikstad Ugle- og Rovfuglgruppe.
 

Onsdag 13. mars fikk vi en meget solid orientering om det frivillige arbeidet med oppsetting av uglekasser og plattformer for rovfugl, oppfølging av hekkebestand og hekkeaktivitet – og ringmerking.

Referatet er her
 
 
 
 
 
 
---------------------
 

OM GRISEN; KULTUR, RELIGION OG MAT - 
MED EN FORSKERS BLIKK


Onsdag 20. mars kunne president Ottar ta imot president Odd Vangen, Oslo Rotaryklubb. Professor emeritus Vangen, NMBU - og Ridder av 1.kl St. Olavs Orden - har gjennom sitt yrkesaktive satt sitt preg på husdyravl, dyrevelferd og bærekraftig landbruk, og ikke bare i Norge
Vårt forhold til grisen, på en rekke områder, var temaet for kvelden.

Referatet er her

 

-------------------


MATENS VEI FRAM TIL FORBRUKER

Onsdag 3.april hadde vi besøk av Rene Pedersen, Kjedesalgssjef, Orkla Foods Norge AS. 
Han var blitt utfordret av Christian Andreas – sin pensjonerte kollega – og tok utfordringen på strak arm. Og vi fikk en god innføring i leddene som leder fra produsent av mat og fram til oss forbrukere.


Referatet er her


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Dunkejongården
Adresse: Torvgt 60
Postnummer: 1632
Sted: Gamle Fredrikstad
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:45
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...