NYHETSARKIV / ROTARYÅRET 2022/23

FOLKEKIRKE OG KIRKEDEMOKRATI

Vi var nødt til å skyve litt på det planlagte Presidentens tanker om det nye Rotaryåret på onsdag 17.aug. Programkomiteen jobbet iherdig og på kort varsel stilte Karin-Elin Berg, leder i Borg bispedømmeråd og nestleder i Kirkerådet, opp og ga oss en orientering om hvordan Den norske kirke er organisert etter skillet mellom stat og kirke i 2008.

Referatet er her------------------

HOTELLPLANER I GAMLEBYEN

Onsdag 24.aug var Morten Fredriksen fra investeringsselskapet Fredriksborg hos oss og redegjorde for planene om å bygge om Infanterikaserna til et hotell i særklasse. 


Et interessert publikum fikk gode og utfyllende svar på mange spørsmål omkring temaet.
Referatet er her---------------------

PRESIDENTENS MØTEOnsdag 31.aug kunne Presidenten vår, Ragnvald Nore, formidle sine tanker om Rotary-året som vi akkurat har gått inn i. Hans mente at klubben skal jobbe videre innenfor godt opptråkkede spor, noe klubbens medlemmer lett kan stille seg bak!

-------------------

SMUGLERE FOR NORGES FRIHET

Etter flere utsettelser fikk vi onsdag 14.sep et foredrag av Jon Harald Holm om en litt mindre kjent side av innsatsen under krigen; om flyktninge-, forsynings- og kurerruter fra Oslofjordområdet til Bohuslän. I små snekker ble nordmenn reddet til sikkerhet i Sverige, og våpen og sprengstoff, og kurerer, post og forsyninger til motstandsbevegelsen tatt med tilbake.

 

Referatet er her
--------------------


VETERANENE FORTELLER

Vi omgås ukentlig. Men hva vet vi egentlig om hverandre? Det kan være lenge siden ego-foredraget ble holdt og nye medlemmer kan ha kommet til etter dét. Så da det ikke kunne bli noe av det bebudede bedriftsbesøket 21.sep tok våre to nestorer, John Lien (eldstemann) og Johan Fauske (lengst medlemskap) utfordringen og ga oss et innblikk i deres liv og virke.

Det ble et meget hyggelig møte!

Referatet er her

---------------------

KAFFEMØTE + REKRUTTERING

28.september hadde vi kaffemøte – og for første gang på lenge – med nystekte vafler!
Hovedtema under møtet var medlemsrekruttering. Men vi fikk også delt noen av våre tanker omkring det forferdelige som skjer i Ukraina.

 

Referatet er her

--------------------


i frivillighetens år


Frivillig arbeide er en viktig del av det norske samfunnslivet, og i 2022 feirer vi frivilligheten – Norges største lagarbeid!
Norsk Folkehjelp er en av de mange frivillige aktørene, og 5.okt kom Eva-Lotta Sandberg, leder av Norsk Folkehjelp Fredrikstad, og ga oss et godt innblikk i deres aktiviteter.

Referatet er her

-------------------

GUTTAS FESTAFTEN
Mange av våre medlemmer var «i utlendighet» og ellers opptatt på annet hold denne kvelden, onsdag 12. okt.
Men for de 15 frammøtte ble det en uforglemmelig aften!
--------------------

NETTVERK FOR KOMPETANSETILFLYTTERE
I SØNDRE VIKEN

Sabine Larrieu-Hellestad fra Halden næringsutvikling er også prosjektkoordinator i et regionalt prosjekt for integrering av tilflyttere med spesiell kompetanse.
Onsdag 19.okt kom hun til oss og fortalte om arbeidet omkring tilrettelegging for at tilflytterne skal føle seg hjemme og etablere seg i regionen.

 

Referatet er her
-------------------

INTER CITY-MØTE
HENRIK SYSE: ETIKK OG VERDIER I EN DRAMATISK TID

Tirsdag 25.okt samlet vi oss til Inter City-møte på Folkets hus i Torsnes. Fra oss kom hele 17 medlemmer og 4 gjester. Og litt forsinket etter trafikale problemer ut av Oslo (som ga oss mulighet til enda et kakestykke!) var Henrik Syse på plass etter det «akademiske kvarter». Han ga oss et meget tankevekkende og morsomt foredrag om hvordan vi mennesker kan stå opp mot galskap og tyranni, og hvor galt det kan gå når vi i stedet for med etikk og gode verdier, møter utfordringer med likegyldighet. Foredraget ble gitt i en Rotary-kontekst, men hadde i aller høyeste grad allmenn gyldighet!--------------------

PUBAFTEN PÅ MAJOREN

Hele 15 stykker orket et møte #2 denne uken – Pubaften på onsdag 26.okt. Og vi fikk plass alle sammen, sammen med Roald Amundsen med mannskap på veggen, i Framheim! Stemningen rundt bordet var upåklagelig. Egil fortalte historier, Kari boblet over med morsomme anekdoter, og Bernt klarte ikke å være stille, denne gangen heller!-------------------

GUVERNØRBESØK

Onsdag 2. november fikk vi besøk av Distriktsguvernøren vår, Hans Christian Kihl. I styremøtet forut for medlemsmøtet ga vi guvernøren vår status.

Så startet medlemsmøtet, med meget godt frammøte. Til gratis kaffe og kringle (det var visst ikke slik alle steder), fikk vi så guvernørens foredrag, med hans tanker og vektlegginger.

 Referatet er her-------------------

EGO-FOREDRAG

Onsdag 9. november fikk vi sjansen til å bli bedre kjent med «Gamlebygutten» Christian-Andreas Berg.

-------------------

LUTEFISKAFTEN

Hele 33 deltakere på årets lutefiskaften, som gikk av stabelen 16.november.
Her var det god mat og god stemning!


Referatet er her
————————

NOEN AV ÅRETS BØKER, OG NOEN ANDRE – MED DIGRESJONER

Onsdag 30.november tro vi til med egne krefter! Kari Blekeli ga oss sine betraktninger omkring et utvalg av interessante bøker . . .  og forfattere, herunder både Nobels og Nordisk råds litteraturprisvinnere. Sammen med anekdoter og digresjoner ble det mye humor og latter rundt bordene.

At brannalarmen ble utløst grunnet intens vaffelsteking, la ingen demper på stemningen.

Referatet er her--------------------

BEDRIFTSBESØK: Onsdag 7. desember ble vi tatt godt imot av rektor Bjørn Tønnesen på PLUS-skolen. Vi fikk en engasjert presentasjon av historie, utfordringer og gleder ved å drive en privat videregående skole med en i landssammenheng ganske spesiell fagkrets.

Referatet er her


--------------------

NÅR DØDEN KOMMER
Hva skjer når noen dør?

Onsdag 14. desember orienterte vår egen Morten Stenbock Pedersen som er innehaver av Annes begravelsesbyrå, om det vi må forholde oss til når noen av våre nære dør.
-------------------

FØRJULSGLØGG

Med julehøytiden rett for døren hadde vi førjulsgløgg 21.desember på Donkejon med pepperkaker og fyr i peisen. Og på kalenderårets siste møte hadde vi en Årskavalkade over alt vi har hatt av aktiviteter-------------------

ERFARINGER OG OPPLEVELSER FRA RYLA 2022

Etter mange utsettelser grunnet Corona ble RYLA omsider arrangert i september 2022 på Oscarsborg.

Vi hadde med to deltakere fra oss, og 4.jan fikk vi en orientering om erfaringer og opplevelser ved én av dem, Aksel Weel Kreutz.

Referatet er her


--------------------

EGOFOREDRAG GRIM EIDNES

11. januar fikk vi sjansen til å bli bedre kjent med Grim Eidnes. Han har en spennende bakgrunn som forsker ved SINTEF, og er nå involvert i et meget spennende prosjekt hvor målet er å kunne «drepe» orkaner før de når land.

 

Referatet er her-------------------
The Rotary Foundation utgjør en forskjell for mennesker. Vi trenger å bli minnet på dette fra tid til annen. Onsdag 18.jan fikk vi en betimelig repetisjon av ga Johan Fauske, vår egen ekspert på temaet.

 Referatet er her.


-------------------
Pubmøte på Majoren

Onsdag 25. januar åpnet Markus dørene for oss. Det ble god stemning rundt bordet! Vi fikk litt informasjon om Tall Ships Races. Medseilere fra Fredrikstad er nå plukket ut etter intervjurunder i regi av Rotary. Fredrikstad kommune dekker kostnadene for samtlige medseilere fra vårt distrikt.-------------------


EN KIRKE FOR VÅR TID

Onsdag 1 februar hadde vi besøk av biskop Kari Mangrud Alvsvåg. Sammen med Karin-Elin Berg, leder av Borg bispedømmeråd og nestleder i Kirkerådet, ga hun oss en orientering om status og framtid, om Kirkens rolle i et moderne sammensatt samfunn og om de utfordringene Kirken står overfor.
-------------------

BESØK AV SKOTSKE OG NORSKE ELEVER OG LÆRERE


Som et ledd i utvekslingsprogrammet mellom Kvernhuset og Kirkudbright Academy fikk vi onsdag 8. februar storbesøk i klubben av flotte ungdommer. Og fikk et flott foredrag av de skotske elevene.

Referatet er her

-------------------Onsdag 15.februar besøkte vi Fredrikstad museum. Tor Ulsnæs orienterte og ledet oss gjennom den nettopp åpnede utstillingen. Dette var meget bra og frister til flere besøk.

MERK! I vinterferien er det spennende agentopplevelser for den yngre garde!

Referatet er her


-------------------

EIENDOMSUTVIKLING, ARILD AASERUD

22. februar kom Arild Aaserud til oss og fortalte om eiendomsutvikling og sine mange prosjekter.

 

Referatet er her


-------------------

HVA ER HEIMEVERNET – HEIMEVERNET I EN NY TID

Onsdag 1. mars var sjefen for HV-01, oberstløytnant Remi Høyning, hos oss og ga oss en usminket og ærlig framstilling av Heimevernet og Heimevernets plass innenfor totalforsvarskonseptet.

 

Referatet er her
-------------------

FRA STABBURETS HISTORIE

En av de store gründerne i Fredrikstads historie er utvilsomt Gunnar Nilsen – Stabbur-Nilsen. Onsdag 8. mars kom Harald Henriksen, som gikk veien fra volontør til salgsdirektør i Stabburkonsernet, og fortalte om Stabburets utvikling og ikke minst om Gunnar Nilsen selv. Det ble et meget interessant foredrag fra en med førstehånds kjennskap til temaet!

Referatet er her

-------------------

NÆRINGSLIVSKONFERANSE:
INDUSTRI OG BÆREKRAFT I UTFORDRENDE TIDER


15. mars tok vi turen til Quality Hotel på Grålum. Her fikk vi tankevekkende foredrag om forretningsmodeller, matproduksjon og havvind.

 

Referatet er her


--------------------

EGO-FOREDRAG VED SIRI BERG, OG NYE MEDLEMMER


22. mars møtte vi mannsterke til EGO-foredraget til Siri Berg. Vi ønsket også 3 nye medlemmer hjertelig velkomne til klubben vår! Ulf Gedde og Jørgen Walther som nye rotarianere, og Tore Persson som har kommet til oss etter mange år i Moelv Rotaryklubb.


-------------------

ÅRSMØTE MED VAFLER

Onsdag 29. mars trommet vi sammen til Årsmøte. De nystekte vaflene gikk ned på høykant!---------------------
12.april hadde vi gleden av å få besøke Smartpanel i Habornveien 50. Administrerende direktør Marius Heidenberg tok vel imot oss og orienterte om produkter og produksjon.

 Referatet er her
-------------------

FUGLELIVET PÅ ØRA
19.april dro vi til Fugletårnet på Øra. Her orienterte Øyvind LågbuBirdLife Østfold (og Råde Rotaryklubb) og Bjørn FrostadØra Økopark, om fulglekikking, historie og utfordringer for Øra – og vi fikk se en mengde fugler av ulike slag.--------------------

DUGNAD PÅ KRIGSKIRKEGÅRDEN OG «KAFFE»-MØTE PÅ MAJOREN

26. april trosset vi særdeles våt grunn og gjorde vårt for at Krigskirkegården skulle være presentabel til vår- og maidager.


Belønning ble det i Framheim på Majoren etterpå!

 

Dugnadsdeltakerne representert ved én av dem – Tove i farta!

 

 

Referatet er her

-------------------
3.mai åpnet COWI dørene for hele 21 vitebegjærlige rotarianere. Kontorleder Lillian Ovell og Senior prosjektdirektør Egil Bøckmann, tydelig stolte over at COWI nylig var kåret til Årets bedrift, tok oss meget profesjonelt gjennom kompetansebedriftens historie og satsingsområder-------------------

ELEVBESØK FRA KVERNHUSET UNGDOMSSKOLE – ETTER UTVEKSLING MED KIRKCUDBRIGHT ACADEMY, SKOTTLAND

Onsdag 10.mai kom årets 4 utvekslings-elever sammen med deres lærerreisefølge til oss og fortalte om sine opplevelser og erfaringer.-------------------

THE TALL SHIPS RACES – EN OPPDATERING

15 – 18. juli er Fredrikstad anløpshavn for The Tall Ships Races. Rotaryklubbene er så absolutt engasjert. Onsdag 31. juni oppdaterte Terje Mathisen oss om både arrangementet som sådan og om Rotarys involvering.

 

Referatet er her
-------------------

PRESIDENTSKIFTE UTE I DET BLÅ

7. juni tok Kongsten fort imot i strålende solskinn til det som av praktiske årsaker ble en kombinasjon av presidentskifte og «Ut i det blå». Samtidig fikk vi omsider valgt ny innkommende president og ønsket to nye medlemmer velkommen i klubben!
Ny president klappes inn

Referatet er her


-------------------
Prosjekteringsarbeide i 

Vi var på bedriftsbesøk på COWI 3. mai og fikk det overordnede bildet av kompetansebedriften.

14. juni tok vår egen Jørgen Walther oss med på hvordan COWI jobber på prosjekteringsnivå innenfor Vann- og Avløpsprosjekter (VA).

 Referatet er her                                                                                 -------------------

SOMMERAVSLUTNING OG PUBMØTE PÅ . . .

Før vi tok sommerferie hadde vi et hyggelig siste møte i Rotaryåret 2022-23 på Majoren.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Dunkejongården
Adresse: Torvgt 60
Postnummer: 1632
Sted: Gamle Fredrikstad
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:45
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...