NYHETSARKIV / ROTARYÅRET 2021/22


PRESIDENTENS MØTE

Onsdag 18. august var presidentens møte med både hans
planer for kommende rotaryår og kunstnerisk innslag.


------------------

Fra pest og plage til nye proteinkilder.

Kan larver bli mat?

8. september tok gründeren David Therani, Flying Feed Fredrikstad AS, oss gjennom en spennende reise inn i noe som kan bli et nytt industrieventyr i Fredrikstad. Larver kan bidra til å gjøre biologisk avfall om til verdifulle proteinkilder.--------------------

Inspirasjon og tilblivelse av store og små prosjekter

Hvor kommer alle ideene fra? Hvordan dannes de pussige bildene og figurene, hvor kommer ideene fra og hvordan arbeider en multikunstner?

15. september ga landskapsarkitekt, billedkunstner og forfatter Lars Ole Klavestad oss et innblikk i bakgrunn, tanker, inspirasjoner og teknikker i et aktivt og spennende kunstnersinn.

 Referat er her


---------------------

Pubmøte på Majoren

22.sep dristet vi oss til et pubmøte på Majoren. Markus åpnet villig dørene og anviste plass.

Det ble hyggelige samtaler, samtaleemnene var mange, og enkelte ble nok litt lenger enn den tilmålte møtetiden!------------------

Fredrikstads nye byantikvar

Fredrikstad har fått ny byantikvar, og 29. september kom Oline Giske Stendebakken og orienterte om sin bakgrunn, synspunkter og utfordringer i den viktige jobben for Gamlebyen og hele Fredrikstad.
------------------

Næringsutvikling i Gamlebyen

6.oktober.
Gamlebyen har fått sin egen næringsutvikler, som skal få fart på Gamlebyens næringsliv og aktiviteter. 6.oktober orienterte Nina Andersen om spennende utfordringer med å samordne og koordinere aktiviteter og aktører i Gamlebyen.-------------------

Guvernørbesøk og Inter City-møte i Torsnes

Tirsdag 12.okt samlet 66 deltakere fra klubbene i Område B seg på Folkets hus i Torsnes. Distiksguvernør Lars Borgestrand orienterte og motiverte for sitt mantra, rekruttering av nye medlemmer. Etterpå ble det diskusjoner rundt bordene om hvilke tiltak man mener er de viktigste for å rekruttere og drive godt Rotaryarbeid.  I Assisterende Guvernør, Omr. B sitt referat er synspunktene som framkom samlet. Hver klubb skal nå peke ut sine 3 viktigste tiltak.

            Referatet er her

-----------------

Guttas kveld

Guttas kveld ble 20. okt. gjennomført i henhold til god tradisjon.
19 glade deltakere koste seg med ferske Hvalerreker og god drikke dertil. Storsatsing i «kaste-på-stikka»-konkurransen ga seier til Ragnvald. Men før det hele barket løs fikk Bernt overrakt diplom og nål og ble utnevnt til Paul Harris Fellow for arbeidet han har nedlagt for klubben i en vanskelig Korona-tid.

------------------

Jazz i Torsnes kirke

Onsdag 27. okt. lot vi kaffemøte være kaffemøte!
Soroptimistene i Borge arrangerte Jazzkonsert med
The Rubber Soul Quartet m/ vokalist Stina Stenerud.
Vi møtte mannsterke, flere med livsledsager, og i en fullsatt kirke fikk vi oppleve jazzversjoner av Beatles-melodier.

Et meget hyggelig arrangement!------------------

Solcelleteknologi

3.nov møtte hele 19 medlemmer opp, fylt av spenning (!!!), for å høre mer om framtidsrettet energi – i lys av det grønne skiftet.
 Michael Haug fra EL AV SOL Norge AS redegjorde for forhold rundt solcelleteknologi og om hvordan dette var blitt løst hos Ottar på Humlekjær gård.

Referatet er her

-----------------


10.nov kom nestoren innenfor norsk media og forkjemperen for oppfølgingen av Offentlighetsloven, Gunnar Bodahl-Johansen til oss og fortalte om Fredrikstads nyeste tilskudd innenfor media; Fredrikstad tidende. Han forklarte hvorfor det var behov for et nytt uavhengig medium og om utfordringene de står overfor. Og etterhvert vel så mye om aktuelle saker som om den nettbaserte avisen. Men som alltid; Bodahl-Johansen visste å engasjere tilhørerne!------------------

Lutefiskaften

29 glade festdeltakere møtte til festlighetene på Donkejon 17.nov. Etter ett års pause kunne vi igjen nyte Markus og Majorens utmerkede lutefisk – eller juletallerken for de få som foretrakk dét.

Distriktsguvernøren «sviktet oss», men Ine Barlie – som sammen med oss gikk glipp av lutefisken i fjor – møtte med ektemann og godt humør! Her foreviget av «Gubben» sammen med en strålende Egil.------------------

Ny kommunal strategi for Gamlebyen

Vårt åpne Inter City-møte i Tøihuset i mars 2019 startet en prosess. På initiativ fra Foreningen Gamle Fredrikstad og Gamlebyen Gårdeierforening ble det strategiske perspektivdokumentet, Gamlebyen mot 2032, utarbeidet. Denne visjonen ble overlevert til Fredrikstad kommune i mai 2020. Og så, 11.nov vedtok et samlet bystyre en felles strategi for Gamlebyen.


1.des kunne Dag redegjøre for den kommunale strategien og vise til hvordan grunntankene er beholdt gjennom den politiske behandlingen.

Referatet er her

--------------------


Tanker omkring Koronapandemien

Onsdag 15.des fikk vi et lite problem med foredragsholder. Jon Lunde var sporty og tok utfordringen på kort varsel. Han presenterte sine tanker om Koronaen som et fenomen og satte pandemien inn i en historisk kontekst: Pandemier er ikke spesielt – det spesielle er at vi opplever å være midt inne i en!

-----------------

Kaffemøte – Oppstart 2022

Årets første møte 5.jan var igjen preget av oppblomstrende smitte. Vi ønsker fysiske møter, men må holde oss under 20 tilstedeværende. Vi ble enige om at vi inntil videre måtte ha påmelding til møtene og at gjester og kandidater skal ha prioritet. Vi snakket også om satsingsområder og samarbeide med andre klubber, medlemsrekruttering, og om invitasjonen til operaen «Den flyvende hollender» i Halden til sommeren

Referatet er her
----------------Innehaveren av Karivold Film AS og mottakeren av Kong Fredriks hederspris 2015, Gunnar Bjerketvedt, kom til oss 12.jan og fortalte om foretaket sitt på Sellebakk, om hvordan det er å drive filmproduksjon også utenfor Oslo, og om fullførte og pågående prosjekter.


------------------

Kaffemøte

Det planlagte foredraget 19.jan, Smuglere for Norges frihet, måtte dessverre utgå da foredragsholder Jon Harald Holm måtte i karantene.

Vi tok kaffemøte, og her fikk President Terje redegjort for Presidentmøtet i Område B, for vårt ønske om å gjøre en innsats ute i boden på Donkejon og at prosessen for valg av President for 2023-24 er i gang. Utkastet til vårprogram ble også presentert.
------------------

PRESSEFRIHET OG ET LIV I PRESSEN

Frode Rekve har solid erfaring fra norsk media – og fra Midtøsten.

26. januar lot han oss få innsikt i hvordan ytringsfrihet har vært forsøkt kneblet selv i Norge i nyere tid, og om hvordan Institutt for Journalistikk (IJ), med støtte fra UD, over tid arbeider for å bedre ytrings- og pressefrihetens kår i arabiske land.

«Uten ytringsfrihet intet demokrati»


                                                                              Referatet er her.


--------------------

Orlogsstasjonen på Isegran - Utsatt

Igjen, på møte 2. februar, ble vi offer for sykdom. Vår foredragsholder måtte brått melde forfall.


I stedet fikk vi gått gjennom saker som elevutveksling med og besøk til Kirkcudbright, medlemsutvikling, vaffelsalg og Inter City-møte.

 Referatet er her

--------------------

Gamlebyen lokalsamfunnsutvalg

Gamlebyen fikk i 2021 et nytt lokalsamfunnsutvalg.
9. februar ga utvalgsleder Nina Molven oss en engasjert redegjørelse for hva utvalget er og hva slags saker de er opptatt av. Behov for å komme tidsnok inn i kommunale prosesser som berører Gamlebyen, og å ansvarliggjøre Fredrikstad kommune for tiltak som blir iverksatt her er viktig for utvalget. Framtiden for Infanterikaserna, og for Fengselet som et mulig bydelshus ble også berørt.

Referatet er her-------------------

Isegran på 1600-tallet - Festningsverk og orlogsstasjon

16.feb ble vi nok en gang ble vi offer for Korona, og det oppsatte temaet måtte utgå. Men Seniorrådgiver Tor Ulsnæs ved Fredrikstad museum hadde frisknet til siden 2.feb. Han stilte på kort varsel sporty opp og ga oss bl.a. et morsomt innblikk i en mindre kjent del av byens historie – galeiverftet på (ved?) Isegran. Her ble det i den korte tiden verftet eksisterte (1683-1687) bygget to fregatter og mange galeier.
-------------------

Pubmøte på Majoren

23.feb, midt i vinterferien, trosset 11 glade sjeler det dårlige været og tok veien til Markus og Majoren. Med på veien fulgte mange hilsener fra dem som i stedet tilbrakte ferien på hytte, eller av andre grunner var forhindret. Markus stilte med «noggo attåt» - godsaker på ei fjøl – utmerket følge til god drikke!


Praten gikk livlig rundt bordet, og ordinær
 tid for møteslutt ble ikke respektert.------------------

OPPTAK NYTT MEDLEM OG DISKUSJONER

Vi begynner nesten å bli vant til dette nå – igjen måtte en invitert foredragsholder melde avbud på kort varsel grunnet sykdom. I stedet fikk vi snakket om det mest aktuelle som skjer akkurat nå – situasjonen i og omkring Ukraina. Det ble også tid til noen synspunkter omkring den nye eiendomsskatten.

Men før dét hadde vi opptak av nytt medlem!

Referatet er her 
-------------------

Opptak av to nye medlemmer – og EGO-foredrag

Rekordmange møtte fram til opptaket av to nye medlemmer og til EGO-foredrag den 9.mars. Assisterende Guvernør var også med på å kaste glans over møtet. Snitter og fersk eplekake falt også i smak.

Referatet er her.
-------------------


Endelig er vi i gang med bedriftsbesøk igjen. 16.mars åpnet gipsplatefabrikken Gyproc på Øra dørene for oss og ga en meget interessant orientering om omleggingen i produksjonen fra gass til elektrisitet – som verdens første gipsplateprodusent. Og vi fikk være med på prosessen fra natur- og vrakgips til ferdige gipsplater. Imponerende!

Referater er her.
---------------------

Fredrikstad Museum, Utstillingen POLAR BEAR – Krigen i Østfold
Litt hustrig mens vi venter på å slippe inn på museet.

23. mars tok Morten Marius Apenes fra Netron oss inn i varmen på Fredrikstad Museum og ga oss et innsiktsfullt og levende foredrag om utviklingen av utstillingen om krigen i Østfold 1940-45, «POLAR BEAR», som åpner til sommeren.

Referatet er her


-------------------

Årsmøte – Valg av President 2023-2024

Klubbens årsmøte ble gjennomført onsdag 30. mars. Revidert regnskap for 2020-21 ble godkjent sammen med en justering av vedtektene våre – og Ottar ble klappet inn som President for rotaryåret 2023-24!

Referatet er her.
Ragnvald (President 2022-23), Terje M (President 2021-22) og Ottar (President 2023-24--------------------


Sekundærtilflytting av flykninger

20. april holdt Flemming Johnsen, rådgiver mangfold, inkludering og likeverd, Sarpsborg kommune, et faglig meget godt underbygget og interessant foredrag om sekundærtilflytting av flyktninger, og de spesielle utfordringene dette gir for Nedre Glomma-regionen.

Referatet er her
--------------------


Dugnad på Krigskirkegården og «kaffe»-møte på Majoren

Det programmerte foredraget 27.apr måtte utgå pga. sykdom. I stedet gjennomførte vi vårens dugnad på Krigskirkegården og avsluttet på Majoren.
God stemning, både på Krigskirkegården og på Majoren

-------------------

r
 11.mai hadde vi igjen et bedriftsbesøk på programmet. Nok en gang dro vi til Øra, nå til Denofa/Pronofa. Temaet var bærekraftig produksjon av proteiner og industriell utnyttelse av soldatfluelarver som kilde til fiske- og kyllingfôr. Dette er en nyutvikling som det knytter seg mye spenning til. Hans Petter Olsen, administrerende direktør for både Denofa og Pronofa, var engasjert og frittalende og ledet oss igjennom et meget interessant besøk.Soldatfluelarver øverst og tunikater nederst – nye proteinkilder

Referatet er her

--------------------


Kaffemøte – Oppstart revisjon av klubbstrategi

På kaffemøtet 25. mai, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, startet vi opp arbeidet med det som vil bli klubbens strategi for 2023-2027. Vi gikk gjennom gjeldende strategi (2019-2023) og diskuterte hva som vil kunne være prosess og mulige tilpasninger.

 

Referatet er her

-------------------

UT I DET BLÅ

1.juni samlet vi oss i klubbhuset til Gansrødbuktens båtforening til grilling og hyggelig samvær. Været var ikke det beste, men dét var stemningen!

--------------------


FILMEN TH. KITTELSEN – EN KUNSTMALER

8.juni kom Gunnar Bjerketvedt fra Karivold Film AS. Han viste oss den nye filmen om Th. Kittelsen som kunstmaler. Ikke anerkjent i sin samtid, men historien har gitt ham medhold: hans oljemaleri Andersnatten ble i 2020 solgt for hele 14 millioner på auksjon på Blomqvist.-------------------

PRESIDENTSKIFTE

15. juni var en av klubbens høytidsdager gjennom året – Presidentskifte.

Terje M takket for sitt år og overlot presidentnål, kjede og klubbe til Ragnvald

Referatet er her-------------------


SOMMERAVSLUTNING

Sommeravslutningen 22. juni skulle vært på Humlekjær, på hytta til Solfrid og Ottar, med flott utsikt over sjø og skjærgård. Men været ville ikke dét. I stedet ble det en meget hyggelig sommeravslutning i lunere omgivelser - på Donkejon.

Referatet er her
-

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Dunkejongården
Adresse: Torvgt 60
Postnummer: 1632
Sted: Gamle Fredrikstad
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:45
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...